BOUW MEE !

Crowdfundingproject ter ondersteuning van het onderzoek naar de ziekte van Parkinson.


Een veld van 5,3 x 5,3 meter met 300 keramische grasfiguren.

Waarom 5,3 x 5,3 meter?
Omdat er op dit moment wereldwijd 53 miljoen parkinsonpatiënten zijn.
En waarom een grasveld?
Zoals ieder grassprietje in een eigen richting meedeint in dezelfde wind,
zo volgt iedere parkinsonpatiënt een eigen koers om overeind te blijven.

Staat jouw grasfiguur erbij?

Neem deel aan één van de workshops, maak je eigen grasfiguur en ondersteun
daarmee het onderzoek naar de behandeling en uiteindelijke genezing van de
ziekte van Parkinson.
Een belangeloos project.

De inschrijfgelden en de opbrengst van de uiteindelijke verkoop van het kunstwerk
aan een instelling of organisatie die betrokken is bij de behandeling van de ziekte
van Parkinson of het als zodanig waardeert komen geheel ten goede aan het
ParkinsonFonds, dat het onderzoek naar deze aandoening faciliteert.

Deelnemen of doneren?

Het inschrijfgeld voor een workshop bedraagt 150,-- p.p. Wanneer u niet aan een workshop kunt deelnemen, maar het project wel een warm hart toedraagt, kunt u dat bedrag of een gedeelte ervan ook doneren, zodat een ander, die misschien wat minder kapitaalkrachtig is, aan een workshop deel kan nemen.

Ook mogelijk

Maak je familie ,vrienden, collega's enz enthousiast van jouw voorgenomen deelname aan deze workshop en vraag een kleine bijdrage voor dit initiatief zodat ook zei zijlinks betrokken zijn bij de groei van het grasveld.

Meer informatie:

06 – 12 28 27 93 - info@kunstwan.nl - inschrijfformulier workshop