Opdracht WonenBreburg
Jaar:2008-2009 Opdracht dhr. H. Suas
Jaar:2004 Opdracht Frater van Gemertschool
Jaar:2002 Opdracht dhr en mevr. Mulders van Kempen
Jaar:1999 Opdracht uitgeverij de Vrijbuiter
Jaar:1994 Opdracht dhr. van der Veen
Jaar:1990

Opdrachten