DONEREN VOOR HET
PARKINSONGRASVELD!

Crowdfundingproject ter ondersteuning van het onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

Wanneer u niet aan een workshop kunt deelnemen, maar het project wel een warm hart toedraagt, kunt u dat bedrag of een gedeelte ervan ook doneren, zodat een ander, die misschien wat minder kapitaalkrachtig is, aan een workshop deel kan nemen.

U ondersteun daarmee;

  1. Het onderzoek naar de behandeling en uiteindelijke genezing van de ziekte van Parkinson.
  2. U realiseert mede het tot stand komen van een kunstmonument voor ‘Parkinson’.
  3. U geeft minder draagkrachtigen in ons samenleving de kans ook mee te doen aan dit project.

Dat is drie maal scheepsrecht.

Bankrekening gegevens;
IBAN; NL78INGB0002240771
t.n.v. A.A.P. Hendriks
o.v.v. donatie PG

Een belangeloos project.
De inschrijfgelden en de opbrengst van de uiteindelijke verkoop van het kunstwerk
aan een bedrijf, instelling, organisatie of particulier komen geheel ten goede aan het
ParkinsonFonds, dat het onderzoek naar deze aandoening faciliteert.

Maak je familie ,vrienden, collega's enz enthousiast van jouw voorgenomen donatie aan dit project en vraag ook of zij voor dit initiatief zijn en willen doneren of deelnemen aan een workshop zodat ook zei zijn betrokken bij de groei van het grasveld.

 

Meer informatie:

06 – 12 28 27 93 - info@kunstwan.nl - inschrijfformulier workshop

 

Deze actie wordt ondersteund door;